Vilkår og betingelser


Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til KIMS KUBIC afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

KIMS KUBIC anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles. Den bestilte vare vil blive sendt i løbet af 4-7 arbejdsdage.

Produktinformation:
På KIMS KUBIC oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til KIMS KUBIC via
shop@kimskubic.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på KIMS KUBIC er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra KIMS KUBIC udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til KIMS KUBIC om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og KIMS KUBIC er først indgået, når KIMS KUBIC ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
KIMS KUBIC yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til KIMS KUBIC i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til KIMS KUBIC inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ved evt. reperation betaler køber selv for evt. transport.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
KIMS KUBIC har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for KIMS KUBIC's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og KIMS KUBIC.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for KIMS KUBIC's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
KIMS KUBIC afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden KIMS KUBIC, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler KIMS KUBIC det modtagne beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:
KIMS KUBIC forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Misbrug:
Misbrug af KIMS KUBIC medføre politianmeldelse.